Updatevergadering schepen De Gucht & Gust De Block

Update toekomstige wegenwerken & updates in & voor Herdersem.

Beste buur/meiviskop.

Deze namiddag had ik een aangename vergadering & kennismaking rond de stand van zaken in ons dorp.
Hieronder kan u lezen welke punten er werden besproken en de antwoorden die er werden op gegeven.

  • In maart start de aannemer met de nieuwe werken vanaf de kapel tot aan de gewezen starwash. Na deze werken zal er getracht worden zo snel mogelijk de werken verder te zetten vanaf de Gabriels garage tot in Wieze. De vraag werd gesteld om tijdens de werken rekening te houden met de enkele richting van de Aartstraat. Alle grondinnames zijn bijna rond voor de aankomende werken. De uitvoeringstermijn voor beide tracés bedraagt in totaal 105 werkdagen of +- 6 maand. Een omleidingsplan is momenteel nog niet voorzien.
  • Men gaat bekijken waar het nieuwe fietspad op de Grote Baan eindigt de greppel waar fietsers kunnen vallen voorlopig te herstellen
  • De (inrij)putten zijn ondertussen opgevuld met aarde. Het aanplanten van de bomen wordt voorzien midden/eind maart (beste periode)
  • Ter hoogte van Grote Baan 85 en 113 liggen momenteel nog putdeksels die niet zijn afgewerkt. De aannemer komt deze zo snel mogelijk herstellen.
  • In de bochten wordt er soms lukraak geparkeerd omdat er nog geen aslijnen zijn aangebracht. Deze worden zo snel mogelijk geschilderd. Bij een volle lijn of stippellijn mag men niet parkeren op de rijweg.
  • Wanneer in 2020 de wegenwerken ten einde zijn zal er een controle komen van het stuk gereden wegdek in de Kappelleommegang en Broekstraat
  • In de Gudstraat starten in 2020 rioleringswerken die +- 18 maanden zullen duren. Ze zullen eerst het gedeelte aan  Fo&Fie doen zodat Liesbeth zo snel mogelijk terug bereikbaar is via Herdersem. Tot het einde van de werken kan men via Kattenbroek de Gudstraat niet bereiken. Dit zijn noodzakelijke rioleringswerken.
  • Hof ter Hammestraat, kassei ligt er door de aannemer van de ADCstraat zeer slecht of nog slechter bij. Deze straat zal worden bekeken op het Trage Wegen project.
  • De ondernemers die een hinderpremie ontvingen voor de wegenwerken kunnen deze niet opnieuw aanvragen. Deze premie was/is eenmalig.

Veel groeten,

Steven