Nieuws

De meivis is terug!

Er zwemt, na een eeuw afwezigheid, opnieuw meivis in de Schelde. De vis was onder meer door vervuiling verdwenen maar nieuw onderzoek wijst uit dat de soort helemaal terug is in de Kalkense Meersen en de Kruibeekse polders.

De meivis is eigenlijk een zeevis die zich voortplant in zoet water. De vis trekt landinwaarts om te paaien (paren). Dat gebeurt meestal in mei, vandaar de benaming “meivis”. De tocht naar het binnenland verliep jarenlang moeilijk door zware vervuiling en door de vele obstakels die de vis moest overwinnen. De Schelde was tientallen jaren geleden nog een open riool, niet echt de perfecte habitat voor een vis. De meivis, of ook wel de fint, is nu aan een echte opmars bezig.

Sigmaplan als redding

Het Sigmaplan, het grootschalig plan om overstromingen te voorkomen, is een bepalende factor geweest om de terugkeer van de meivis mogelijk te maken. Want door dat plan werden de Kalkense Meersen en de Kruibeekse polders verbonden met het getijde op de Schelde. Daardoor kunnen zeevissen veel makkelijker de zoete binnenwateren inzwemmen om er te paaien. De waterkwaliteit ging ook fors omhoog sinds de aanleg van een netwerk aan waterzuiveringsstations. Onderzoek van het Regionaal Landschap Schelde-Durme toont aan dat de meivispopulatie het opnieuw erg goed doet in het natuurgebied de Paardeweide & Paardebroek in Berlare.

Ook goed nieuws voor andere dieren

Niet alleen de meivis is aan een heropstanding bezig. Het Regionaal Landschap onderzocht het vissenbestand en ontdekte maar liefst 19 verschillende vissoorten. Onder meer ook de bot doet het goed. Dat is een platvis, zoals een pladijs en een tong. De bot opeten, is niet meteen aan te raden want de vis is niet heel erg lekker. Vandaar trouwens ook de uitdrukking “bot vangen”. De terugkeer van de vissen is ook goed nieuws voor het vogelbestand in de natuurgebieden rond de Schelde. Zij hebben er, als ze niet te vaak bot vangen dus, een nieuwe prooi bij.

Bron: Radio2

Update start werken rotonde Grote Baan

Doordat we deze avond via Youtube de Verenigde Commissies live konden volgen willen we het jullie ook laten weten dat de aannemer klaar is om te starten en alle omgevingsvergunningen allemaal in orde zijn. Enkel rest nu nog de vraag wanneer de aannemer zal starten. Er zal ook een bufferbekken komen naast de rotonde. Mensen die het alles graag nog eens herbekijken kunnen dat via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=UF7mZQRWyM4

 

MASSALE OPKOMST VOOR DE SINT ANTONIUSKERMIS 2020

De traditionele folkoristische stoet vertrok onder een staalblauwe hemel en een stralend lentezonnetje.  De ideale temperatuur lokte de Meiviskoppen en mensen uit de omliggende gemeenten naar buiten.  De deelnemende groepen genoten van het applaus en tekenden reeds present voor 2021.  Alle activiteiten, ingericht door de Dorpsraad, kenden een nooit gezien succes .  Gaande van de dansnamiddag voor 55+sers, het overgeslaagde Dorpsbal ism onze lokale coverband W!P, de optredens van de lokale artiesten en als apotheose de pensenworp.  Sinds 2019 heeft deze plaats op de speelplaats van de stedelijke basisschool ‘t Meivisje.  Het was  echt drummen om een plaatsje te bemachtigen op de  receptie voor alle Herdersemnaren in de turnzaal van de school. Achteraf werd er nog deftig kermis gevierd in het pas heropende dorpscafé ‘Den Harding’.

Enige minpuntje was het feit dat onze reuzen Benedict en Falle meereden op een aanhangwagen in plaats van door onze fiere reuzendragers van weleer gedragen te worden.  Wie interesse heeft om één keer per jaar zijn schouders onder onze geweldige reuzen te plaatsen, neemt contact op met de dorpsraad.  (dorpsraad.herdersem@gmail.com)

Op nu naar Septemberkermis 2020 met o.a. de tweede muzikale kermishappening, de kidsnamiddag en de succesrijke avondmarkt.

MOED! gaat van start in Herdersem

In Herdersem werd MOED boven de doopvont gehouden. MOED staat voor Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp en is een gloednieuwe vereniging voor lokale ondernemers.

Met meer dan 70 geïnteresseerden kijkt voorzitter Steven De Wolf terug op een geslaagde eerste editie. “MOED (Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp) kent zijn oorsprong vanuit het ‘Service Design Traject’. In september ’19 besloot de provincie Oost-Vlaanderen om enkele gemeenten opnieuw economisch leefbaar te maken. Voor schepen Katrien Beulens en de stad Aalst was Herdersem toen een logische keuze, omdat het dorp kampte met afnemende horeca en ondernemers die door de wegenwerken al dan niet dachten om er de stekker uit te trekken”, vertelt Steven De Wolf.

 

Ondernemend Herdersem

Uit deze participatiesessies werd vooral bevraagd waarom ondernemers en inwoners graag in Herdersem woonden en waarom ook niet. “Waar de Meiviskoppen uitblinken in natuur, kermis en het verenigingsleven, werden de wegenwerken, het doorgaand vrachtverkeer en minimale contacten tussen de ondernemers als negatieve zaken naar voor gebracht”, zegt Steven. “Helaas kwamen een aantal negatieve punten aan het licht die moeilijk op te lossen zijn – zoals Herdersem doorrijdorp – of op termijn zichzelf oplossen – zoals de wegenwerken. Wel is gebleken dat Herdersem nood had aan een ondernemersvereniging zoals de collega’s van de Faluintjes ZWAM in Meldert. Tijdens het slotmoment werd beslist om meteen een aansluitende vergadering op te zetten voor en door de aanwezige ondernemers.”

 

Afterwork

“Met MOED! worden we een gezamenlijk aanspreekpunt voor de stad Aalst. We willen ondersteunend en informatief zijn en de visibiliteit van de ondernemer verhogen bij de inwoners van Herdersem. Hiervoor kunnen we rekenen op de steun en begeleiding van de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Steven De Wolf.

De eerstvolgende activiteit van MOED vindt plaats op vrijdag 13 maart met een afterwork in het nieuwe café Den Harding.

 

Slotverslag participatiesessie

Beste Ondernemer en/of inwoner van Herdersem,

Jullie kunnen hier het verslag van de eerste en tweede sessie terugvinden.

Wees vrij om hiervan nota te nemen en/of verder te verspreiden.

Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie deelname aan de sessies.

Het was een leerrijk traject!

Veel succes met de oprichting van de dekenij(MOED!) en alvast mijn beste wensen voor 2020.

Met vriendelijke groeten,

Fieremans Pieter-Jan
Beleidsmedewerker Lokale economie

Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Groot Geluk – Warme Meiviskoppen

De actie Groot Geluk – Herdersem for life bracht dit jaar maar liefst 9232€ op! Prachtig hoe iedereen op zijn manier zijn steentje heeft bijgedragen. Op naar de 10.000€ richting 2020! Bedankt voor de inzet vrijwilligers en natuurlijk alle bezoekers, wandelaars, feestvierders,…

Badgekesforlife tweede editie

Badgekesforlife is een Warmste-Weekactie die in 2019 voor de tweede keer plaatsvindt. Het initiatief komt van het Herdersemse Katrien Van Langenhove. Net zoals haar jongste dochter leeft zij met reuma. Pas rond haar veertigste kwam Katrien erachter dat ze ook nog eens HSP’er was. HSP of hoogsensitieve persoon staan in het leven met minder filters voor emoties, indrukken of prikkels als gewone mensen. Ongeveer 1 op de 5 mensen leven met dit persoonlijkheidskenmerk. Haar creativiteit leeft ze uit op papier waar ze haar liefde voor natuur en dieren volgens haar eigen stijl in tekeningen omzet. In bijberoep ontwerpt ze buttons, kaarten, illustraties, … en maakt ze die zelf aan de tekentafel. Afnemers zijn zowel lokale handelaars als kennissen en vrienden.

Een korte kennismaking:

v: Waarom een tweede editie?

k: Om opnieuw reuma en hooggevoeligheid voldoende onder de aandacht te brengen. De opbrengst gaat integraal naar Reumanet en HSP Vlaanderen. Beide VZW’s liggen mij nauw aan het hart en kunnen de centen goed gebruiken. HSP Vlaanderen zet zich in voor hooggevoelige volwassenen en kinderen. Reumanet verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. Dit zijn 2 VZW’s die de bijdrage van mijn badgekesforlife nodig hebben.

Voor mij was de eerst editie zeer geslaagd en ook een mooie en positieve ervaring. Het fijne is dat iedereen die er nu aan meewerkt het concept kent en weet hoe belangrijk dat dit is voor mij.

v: Wat is er je bijgebleven van de eerste editie?

k: Vooral dat we een grotere verkoop hebben gehaald dan verwacht. De buttons waren allemaal door mij of mijn oudste dochter ontworpen en allemaal handgemaakt. Zelf heb ik veel plezier beleefd aan de opstart van de actie en het positieve contact met de kopers.  Het mooie eindbedrag voor de twee VZW’s heeft mij enorm veel deugd gedaan. Ook de vele positieve reacties in mijn omgeving waren bijzonder. Het kippenvelmoment was toch wel het geld van badgekesforlife overhandigen tijdens De Warmste Week van Musicforlife.

v: Wat mogen we nieuw verwachten bij deze editie?

k: We blijven bij hetzelfde concept : handgemaakte buttons van topkwaliteit. Maar dit jaar werken vier tekenaars mee aan de buttons. Dat zijn drie Aalsterse vrienden van mij en een tattoo-artieste. Ik ben zeer blij dat ze dit gratis doen voor Badgekesforlife. Hun tekeningen heb ik naar een button verwerkt en deze print ik vervolgens bij Clips hier in Aalst. En vervolgens maak ik de buttons met we en van enkele heb ik ook postkaarten gemaakt. Achter mij staat dit jaar ook weer een fijn team van vrienden die ook verkopen en mij dagelijks steunen voor deze actie.

v: Waar verkopen jullie?

k: Op 8 augustus zijn we gestart met de online verkoop via de facebookpagina, via een Googleform  en namen we al deel aan een aantal evenementen binnen en buiten Aalst. Ook kan je onze badgkes en postkaarten kopen bij bevriende winkeliers verkopers: Geekwise (ShopforGeek – Kattestraat), Boys and Girls (Kattestraat), Muzikaalst (Zwarte Zusterstraat), STAT (Korte Zoutstraat) en Sweet Mania (Korte Zoutstraat). Op 29 november verkopen we nog tijdens de kerstmarkt van de vrije basisschool van Immerzeel.

v: Hoe loopt de verkoop?

k: We hebben nu ongeveer voor 1300 euro verkocht. Dat bedrag komt zowel van de online verkoop als van mijn verkoopteam. Ook de ontwerpers verkopen vlotjes. En op een aantal evenementen hebben we ook al goed verkocht. Het volledig bedrag zal gaan naar Musicforlife. Ik streef naar een mooi eindbedrag rond of boven de 2000 euro.

 

Katrien Van Langenhove (42) is samen met haar 2 dochters Lilly (15)  en Ella (16) uit Herdersem de drijvende kracht achter de tweede editie ‘Badgekes For Life’. De opbrengst van hun actie gaat naar de 2 verenigingen: 1 zet zich in voor mensen met reuma, Reumanet, de andere voor hoogsensitieve personen nl. HSP Vlaanderen.

 

Reuma is volgens de website Reumanet.be een verzamelnaam voor een tweehonderdtal acute en chronische aandoeningen die ons bewegingsstelsel (spieren, pezen, gewrichten) en het bijbehorende bindweefsel aantasten en die niet aangeboren zijn of veroorzaakt werden door een ongeval of trauma.1 op de 1.000 kinderen leven met reuma.  Reuma treft dus niet alleen oudere mensen, maar ook jonge mensen. In het leven van Katrien en Lily is reuma deel van hun dagelijkse zorg. Lilly, de dochter van Katrien, heeft net als haar mama reuma. “Ik heb het al 22 jaar ondertussen. Lilly heeft het sinds haar 3 jaar. Dat het genetisch is, is niet bewezen, maar mijn vader heeft het ook en mijn grootvader ook. Al gaat het bij hen om ouderdomsreuma”, zegt Katrien.

Reuma is er altijd, maar Katrien en Lilly leven ermee. “Als je te lang stilzit heb je pijn, als je te veel beweegt krijg je ook pijn. De ochtend pijn is typisch voor mensen met reuma, want tijdens het slapen lig je lang stil”, zegt Katrien. Ook de school moet mee in het verhaal stappen van de leerling met reuma. “Niet overal is een lift, soms lukt het niet al die trappen te lopen.”

Katrien en Lilly laten zich niet herleiden tot ‘mensen met reuma’, maar uiten zich als een creatieve en geëngageerde moeder en dochter. Met hun Badgkes For Life willen ze twee vzw’s steunen die nauw aan hun hart liggen.

Al jong was Katrien aan het tekenen en schilderen. Vorig jaar waren de ontwerpen van de buttons allemaal van haar creatieve hand. Dit jaar tekenen bevriende tekenaars en ontwerpers kosteloos enkele ontwerpen. Nieuw dit jaar is ook het beperkt aanbod van zelfgemaakt postkaarten en 1 unieke limited edition canvas tas.

 

Updatevergadering schepen De Gucht & Gust De Block

Update toekomstige wegenwerken & updates in & voor Herdersem.

Beste buur/meiviskop.

Deze namiddag had ik een aangename vergadering & kennismaking rond de stand van zaken in ons dorp.
Hieronder kan u lezen welke punten er werden besproken en de antwoorden die er werden op gegeven.

  • In maart start de aannemer met de nieuwe werken vanaf de kapel tot aan de gewezen starwash. Na deze werken zal er getracht worden zo snel mogelijk de werken verder te zetten vanaf de Gabriels garage tot in Wieze. De vraag werd gesteld om tijdens de werken rekening te houden met de enkele richting van de Aartstraat. Alle grondinnames zijn bijna rond voor de aankomende werken. De uitvoeringstermijn voor beide tracés bedraagt in totaal 105 werkdagen of +- 6 maand. Een omleidingsplan is momenteel nog niet voorzien.
  • Men gaat bekijken waar het nieuwe fietspad op de Grote Baan eindigt de greppel waar fietsers kunnen vallen voorlopig te herstellen
  • De (inrij)putten zijn ondertussen opgevuld met aarde. Het aanplanten van de bomen wordt voorzien midden/eind maart (beste periode)
  • Ter hoogte van Grote Baan 85 en 113 liggen momenteel nog putdeksels die niet zijn afgewerkt. De aannemer komt deze zo snel mogelijk herstellen.
  • In de bochten wordt er soms lukraak geparkeerd omdat er nog geen aslijnen zijn aangebracht. Deze worden zo snel mogelijk geschilderd. Bij een volle lijn of stippellijn mag men niet parkeren op de rijweg.
  • Wanneer in 2020 de wegenwerken ten einde zijn zal er een controle komen van het stuk gereden wegdek in de Kappelleommegang en Broekstraat
  • In de Gudstraat starten in 2020 rioleringswerken die +- 18 maanden zullen duren. Ze zullen eerst het gedeelte aan  Fo&Fie doen zodat Liesbeth zo snel mogelijk terug bereikbaar is via Herdersem. Tot het einde van de werken kan men via Kattenbroek de Gudstraat niet bereiken. Dit zijn noodzakelijke rioleringswerken.
  • Hof ter Hammestraat, kassei ligt er door de aannemer van de ADCstraat zeer slecht of nog slechter bij. Deze straat zal worden bekeken op het Trage Wegen project.
  • De ondernemers die een hinderpremie ontvingen voor de wegenwerken kunnen deze niet opnieuw aanvragen. Deze premie was/is eenmalig.

Veel groeten,

Steven